Logo Żytno Szkoła

Wykaz Podręczników

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

UWAGA!

Podręczniki do przedmiotów zaznaczonych na czerwono są nieodpłatne.

 

 

KLASA I

 

Lp.

Przedmiot

nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd. Rok wydania

Nr dopuszczenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja  wczesno-

szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka – Nowak

 

 

 

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka – Nowak

 

 

 

 

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz

 

 

 

Elementarz odkrywców. Klasa I Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna cz. 1-4 

 

Elementarz odkrywców. Klasa I Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna Ćwiczenia cz. 1-4

 

Elementarz odkrywców. klasa I Edukacja matematyczna cz.1-2 

 

 

 

Elementarz odkrywców. klasa I Ćwiczenia do edukacji matematycznej cz.1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyd. Nowa Era, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nr dopuszczenia 790/1/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro

 

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy I: Tiger & Friends 1

 

Wyd: Macmillan,

2019

 

 

MEN: 1051/1/2019

 

3.

 

Informatyka

 

Michał Kęska

 

Informatyka,

zeszyt ćwiczeń z CD

 

Nowa Era,

2020

 

 

 

4.

 

 

Muzyka

 

 

 

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

 

Muzyka,

zeszyt ćwiczeń z CD 

 

Nowa Era, 2020 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

ks. dr K. Mielnicki,

E. Kondrak, J. Snopek

 

 

 

„Poznaję Boży świat”

 

 

 

 

 

 

 

Wydawnictwo Jedność, 2020

 

AZ-11-01/18-KI-4/20 

 

 

KLASA II

 

Lp.

Przedmiot

nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.  Rok wydania

Nr dopuszczenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesnoszkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J.Hanisz,

J.Dymarska,

M.Kołaczyńska,

A. Kamińska,a

R.Kamiński

A.Danielewicz-Malinowska

B.Nadarzyńska

 

 

 

 

 

Nowi Tropiciele, cz. 1-5

 

Nowi Tropiciele, Karty ćwiczeń, cz. 1-5

 

Nowi Tropiciele, Karty matematyczne, cz. 1-5

 

WSiP, 2018

 

 

WSiP,2018

 

 

 

WSiP,2018

 

 

 

 

 

 

815/2/2018

 

 

815/2/2018

 

 

 

815/2/2018

 

 

2.

 

 

 

 

Język angielski

Viv Lambert,

Anne   Worrall

New English  Adventure 2

Pearson,

2018

 

 

 

819/2/2018

3.

 

 

 

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

 

red. ks.Piotr Goliszek

 

 

 

 

 

Kochamy Pana Jezusa.

Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej.

 

 

 

WAM

Kraków,

2013

 

 

 

AZ-12-01/10-LU-3/13

 

KLASA  III

 

Lp.

Przedmiot

nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd. Rok wydania

Nr dopuszczenia

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja wczesno-zkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.Banasiak,

A.Burdzińska,

A.Danielewicz- Malinowska,

J.Atanisz,

A.Kamińska,

R.Kamiński,

E.Kłos,

W.Kofta,

B.Nadarzyńska

 

 

Nowi Tropiciele – podręcznik, cz.1-5

Nowi Tropiciele, karty ćwiczeń, część 1-5

Nowi Tropiciele, karty matematyczne, część 1-5

 

WSiP, 2019

 

MEN: 815/5/2019-815/6/2019

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski

 

 

 

 

Teresa Lachowski

Anne Worral

New English  Adventure 3

 

 

Pearson,

2019

 

 

 

819/3/2019

3.

 

 

 

Religia

 

 

 

 

 

Stanisław Łabendowicz

 

 

 

Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy III szkoły podstawowej

 

 

Wyd. Diecezjalne,

2014

 

AZ – 13 -01/ 10-RA-5/14


 

 

 

KLASA IV

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

 

 

 

 

A.Klimowicz

M.Derlukiewicz

 

Nowe Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej (nowa edycja 2020-2022).

Nowa Era,

2020

907/1/2017

 

Anna Klimowicz

Joanna Ginter

Krystyna Brząkalik

 

Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

 

Nowa Era,

2020

 

 

2.

 

Historia

 

 

 

 

 

 

 

B.Olszewska,

W.Sudryk – Fertsch,

G.Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś. Klasa 4,

Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej

( nowa edycja 2020-2022)

 

 

 

Nowa Era, 2020

 

 

877/1/2020/z1

Tomasz Maćkowski,

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

Wczoraj i dziś. Klasa 4

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2020

 

 

3.

Język angielski

Nick Beare,

 

 

Katherine Stannett

Brainy  4.

Książka ucznia.

 

Zeszyt ćwiczeń.

Wyd. Macmillan,

2017

831/1/2017

 

4.

Matematyka

 

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej cz.1 i 2 (nowa edycja 2020-2022)

Nowa Era, 2020

 

875/1/2017

 

 

Matematyka z kluczem.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 4.

Nowa Era, 2020

 

 

5

Przyroda

Maria Marko – Worłowska

Feliks Szlajfer

Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej (nowa edycja 2020-2022)

 

Nowa

Era, 2020

 

 

863/2019/z1

 

 

Jolanta Golanko

Urszula Moździerz, Joanna Stawarz, Iwona Wróbel

Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń.

 

Nowa Era,

2020

 

 

 

6.

 

Technika

 

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki  dla klasy czwartej szkoły podstawowej. (nowa edycja 2020-2022)

 

Nowa Era,

2020,

295/1/2017

7

Informatyka

Michał Kęska

 

Lubię to! podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej (nowa edycja 2020-2022 )

 

 

Nowa Era,

2020

847/1/2020/z1

 

 

 

 

8.

 

Religia

 

 

 

 

 

Zbigniew Marek SJ (red.)

 

 

 

Zaproszeni przez Boga. Nowa wersja.

Podręcznik do religii dla klasy 4.

 

WAM

Kraków,

2012

 

AZ-21-01/10-KR-2/12

 

9.

 

Muzyka

 

 

 

 

 

 

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

 

Lekcja muzyki, podręcznik dla klasy czwartej. (nowa edycja 2020-2022)

 

 

Nowa Era, 2020

 

 

852/1/2017

10

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy 4 (nowa edycja 2020-2022)

 

Nowa Era, 2020

903/1/2017

 

 

 

 

KLASA V

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

 

 

 

Marlena Derlukiewicz

Anna Klimowicz

 

Nowe Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era,

2018

907/2/2018

Joanna Ginter

Agnieszka Marcinkiewicz

Nowe słowa na start!

Zeszyt ćwiczeń.

 

Nowa Era,

2018

 

2.

Historia

 

 

Grzegorz Wojciechowski

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

 

Nowa Era,

2018

877/2/2018

Bogumiła Olszewska

Wiesława Surdyk-Fertsch

 

Wczoraj i dziś.

Zeszyt ćwiczeń do historii dla szkoły podstawowej.

Nowa Era,

2018

 

 

3.

Język angielski

 

 

 

 

 

 

David Newbold,

Philippa Bowen,

 Denis Delaney

 

 

Team Up Plus 5 Podręcznik do nauki języka angielskiego dla klasy 5.

Oxford,

2017

822/2/2017

 

Team Up Plus 5

- Zeszyt ćwiczeń.

 

Oxford,

2017

 

4

Matematyka

 

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 5 cz.1.,cz.2.

 

Nowa Era,

2018

875/2/2018

 

Marcin Braun

Agnieszka Mańkowska

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem.

Zeszyt ćwiczeń dla klasy 5.

 

Nowa Era,

2018

 

5.

 

 

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

 

 

 

         Feliks Szlajfer, Zbigniew Zaniewicz, Tomasz Rachwał,  Roman Malarz

 

 

 

 

Planeta Nowa 5,

Podręcznik dla klasy piątej.

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej.

 

Nowa Era,

2018    

 

 

906/1/2018

 

6.

Biologia

Marian Sęktas

Joanna Stawarz

 

Puls życia 5,

podręcznik do biologii dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Nowa

Era,2018

844/1/2018

 

 

Jolanta Holeczek, Jolanta Pawłowska, Jacek Pawłowski

Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy 5.

 

Nowa

Era,2018

 

7.

 

 

 

 

8.

Plastyka

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

 

 

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Nowa Era,

2018

903/2/2018

 

 

 Technika

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era,

2018

295/2/2018

9.

Informatyka

Michał Kęska

 

 

Lubię to!

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

 

Nowa Era,

2018

847/2/2018

10.

Religia

ks.dr K.Mielnicki, E.Kondrak

 

Szczęśliwi, którzy szukają  prawdy

 

Jedność , Kielce

AZ-21-01/20-KI-2/20

 

11.

Muzyka

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki,

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Nowa Era, 2018

 

852/2/2018

 

 

KLASA VI

 

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

 

 

 

Anna  Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

Nowe Słowa na start! 6

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era, 2019

907/3/2019

 

Agnieszka Marcinkiewicz,

Joanna Kuchta

 

 

Nowe słowa na start! Zeszyt ćwiczeń do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

Nowa Era,  2019

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia

 

 

 

 

 

B.Olszewska,

W.Surdyk –Fertsch,

G.Wojciechowski

 

 

B.Olszewska,

W.Surdyk –Fertsch

 

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy 6 szkoły podstawowej,

 

Zeszyt ćwiczeń do historii dla klasy 6

 

 

Nowa Era, 2019

877/3/2019

 

3.

 

Język angielski

 

 

 

Philipsa Bowen,

Denis Delaney,
Jenny Quintana

 

 

Team Up Plus 6,

Podręcznik do języka angielskiego dla klasy 6.

Team Up Plus 6

- zeszyt ćwiczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

Oxford

University Press, 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

822/3/2018

 

4.

 

Matematyka

 

 

 

 

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

 

 

 

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla  klasy szóstej szkoły podstawowej.

Część 1 i 2

 

Nowa Era, 2018

 

875/3/2018

 

 

 

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska

 

 

Zeszyt ćwiczeń do matematyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2018

 

5.

 

 

 

Biologia

 

 

 

Joanna Stawarz

 

 

 

Puls życia. Podręcznik dla klasy

6.

Nowa Era, 2019

 

 

844/2/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magdalena Fiałkowska-Kołek, Sławomir Gębica,

 

 

 

Puls życia – zeszyt ćwiczeń dla klasy 6

 

 

 

 

Nowa Era, 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

Geografia

 

 

 

T.Rachwał,

R.Malarz,

D.Szczypiński

 

 

 

 

 

Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy szóstej szkoły podstawowej

 

 

 

Nowa Era, 2019

 

 

906/2/2019

 

 

 

Kamila Skomoroko

 

 

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy szóstej  szkoły podstawowej.

 

 

 

Nowa Era, 2019

 

7.

Informatyka

 

 

 

 

 

Michał Kęska

 

Lubię to ! Podręcznik do informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2019

847/3/2018

8.

Plastyka

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

 

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy szóstej  szkoły podstawowej.

 

Nowa Era, 2018

903/3/2018

 

 

9.

Technika

Lech Łabęcki,

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych do klasy szóstej szkoły podstawowej.

Nowa Era,2018

 

295/3/2019

 

10.

 

Muzyka

 

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

 

 

 

 

 

 

Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

 

 

 

Nowa Era,

2019

 

852/3/2019

11.

Religia

Zbigniew Marek  SJ

Anna Walulik CSFN (red)

Przemienieni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy szóstej.

WAM

Kraków, 2014

AZ-23-01/10-KR-1/14

 

 

 

 

KLASA VII

 

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

 

 

 

Praca zbiorowa

Nowe Słowa na start!  

Podręcznik dla klasy VII szkoły podstawowej. (nowa edycja 2020-2022)

 

Nowa Era, 2020

907/4/2020

 

 

 

Nowe Słowa na start! 7

Zeszyt ćwiczeń.

Nowa Era, 2020

 

 

 

2.

Historia

 

 

S. Roszak,

A. Łaszkiewicz,

J. Kłaczkow

Wczoraj i dziś” Klasa 7, Podręcznik do historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. (nowa edycja 2020-2022)

 

Wczoraj i dziś –zeszyt ćwiczeń.

 

Nowa Era, 2020

 

 

 

 

 

 

Nowa Era, 2020

877/4/2020/z1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Język angielski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caterine McBeth
 

 

 

Podręcznik do języka angielskiego: Brainy

 

Macmillan, 2020

 

 

831/4/2020

 

 

 

Katherine Stannett

 

 

 

 

 

 

Zeszyt ćwiczeń do języka angielskiego

 

 

 

 

Macmillan, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Język niemiecki

 

Praca zbiorowa

 

Beste Freunde do 

klasy siódmej.

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkoły podstawowej.

 

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego.

 

Hueber, 2017

797/1/2017 

 

5.

 

Matematyka

 

 

 

Praca zbiorowa

 

Matematyka z kluczem

Podręcznik dla  klasy siódmej (nowa edycja 2020- 2022).

 

 

Nowa Era, 2020

 

875/4/2020/z1

 

 

Matematyka z kluczem 7.

Zeszyt ćwiczeń do

szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2020

 

6.

Geografia

Roman Malarz,

Mariusz Szubert

Tomasz Rachwał
 

 

 

 

 

 

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej (nowa edycja 2020 -2022).

 

Nowa Era, 2020

906/3/2019/z1

 

 

 

Praca zbiorowa

Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era, 2020

 

7.

Biologia

 

 

 

 

 

Małgorzata Jefimow

 

 

 

 

 

 

Puls życia.

Podręcznik do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej(nowa edycja 2020- 2022).

 

Nowa Era, 2020

844/3/2020/z1

 

Jolanta Holeczek, Barbara Januszewska - Hasiec

 

Puls życia. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2020

 

8.

Chemia

Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

 

 

 

 

Chemia Nowej Ery

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej(nowa edycja 2020-2022).

 

Nowa Era, 2020

785/1/2017

 

 

 

Małgorzata Mańska,

Elżbieta Megiel

Zeszyt ćwiczeń do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

 

 

Nowa Era, 2020

 

9.

Fizyka

Grażyna Francuz-Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny-Różańska

 

 

Spotkania z  fizyką.

(nowa edycja 2020-2022).

 

 

 

 

Nowa Era, 2020

 

885/1/2017

 

Bartłomiej Piotrowski.

 

Zeszyt ćwiczeń do fizyki dla szkoły podstawowej

Nowa Era, 2020

 

 

 

10

 

Informatyka

 

Grażyna Koba

 

 

 

 

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej.

(nowa edycja 2020-2022)

 

 

Nowa Era, 2020

 


847/4/2020/z1

 

 

 

11

Plastyka

Marta Ipczyńska

Natalia Mrozkowiak

Do dzieła!”

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej. (nowa edycja 2020-2022)

Nowa Era, 2020

903/4/2020/z1

 

12

Muzyka

Monika Gromek

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki

Podręcznik dla klasy siódmej. (nowa edycja 2020-2022)

 

 

Nowa Era, 2020

 

852/4/2020/z1

 

13

Religia

red. ks. K. Mielnicki,

E. Kondrak,

E. Parszewska

 

Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Podręcznik do religii dla klasy siódmej.

Jedność, 2013

 

AZ-31-01/13-KI-3/13


 

 

 

 

KLASA VIII

 

 

 

Lp.

Przedmiot nauczania

Autor/autorzy

Tytuł

Wyd.

Rok wydania

Nr dopuszczenia

1.

Język polski

 

 

 

Praca zbiorowa

 

Nowe Słowa na start!

Podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era, 2018

907/5/2018

2.

Historia

 

 

R.Śniegocki, A.Zielińska

Wczoraj i dziś” Podręcznik do historii dla szkoły podstawowej.

 

Nowa Era, 2018

877/5/2018

3.

Język angielski

 

 

Arek Tkacz, Angela Bandis, Anita Lewicka, Richard Cowen, Renata Ranus; konsultacja: Anna Pasternak 

Repetytorium ósmoklasisty - Poziom A2+B1 (podręcznik wieloletni)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pearson,  2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

926/2018

Anita Lewicka, Richard Cowen, Arek Tkacz, Angela Bandis, Renata Ranus

Repetytorium ósmoklasisty -

Zeszyt ćwiczeń.

 

Pearson,  2018

 

 

 

4.

 

Język niemiecki

 

Praca zbiorowa

 

Magnet smart 2

Podręcznik. Język 

niemiecki dla szkoły podstawowej.

 

Lektor Klett, 2018

 

817/2/2017 

 

5.

 

Matematyka

 

 

 

Praca zbiorowa

 

Matematyka z kluczem

Podręcznik dla  klasy ósmej.

 

Nowa Era, 2018

 

875/5/2018

Praca zbiorowa

Matematyka z kluczem

Zeszyt ćwiczeń dla

szkoły podstawowej.

 

 

 

Nowa Era, 2018

 

6.

Geografia

Tomasz Rachwał, Dawid Szczypiński

 

 

 

 

 

Planeta Nowa

Podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej.

Nowa Era, 2018

906/4/2018

 

 

Ryszard Przybył

Planeta Nowa

klasa 8

zeszyt ćwiczeń

Nowa Era, 2018

 

7.

ROK SZKOLNY  2020/2021

 

zapraszamy

Publiczna Szkoła Podstawowa

im H.Sienkiewicza w Żytnie

ul.Ogrodowa 16

97-532 Żytno

 

telefon  34 3277024

email: spzytno@op.pl

www.szkola.zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.