Logo Żytno Szkoła

News

Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie z dnia 14 października 2020

14.10.2020

Zarządzenie Nr 28/2020
Dyrektora
Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie
z dnia 14 października 2020
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznej Szkoły Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Żytnie
ze względu na sytuację epidemiologiczną
Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku
zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie w okresie od 15.10.2020r. do dnia 23.10.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów i pracowników Szkoły w Żytnie
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), w tym obowiązującym komunikatorem w Szkole jest aplikacja Teams i e-dziennik.
3. Zajęcia odbywają się wg tygodniowego planu zajęć. Godzina dydaktyczna trwa 30 minut, przerwa 10 minut (załącznik)
4. Nie odbywają się zajęcia świetlicowe.
4. Zajęcia informatyczne nie są dzielone na grupy.
§ 2.
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły oraz zostanie przesłane przez
e-dziennik.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Ewa Huć
(podpis Dyrektora)

Załącznik

Czas trwania zajęć lekcyjnych
1. 8.15 – 8.45
2. 8.55 – 9.25
3. 9.35 – 10.05
4. 10.15 – 10.45
5. 10.55 – 11.25
6. 11.35 – 12.05
7. 12.15 – 12.45
8. 12.45 – 13.25

zapraszamy

Publiczna Szkoła Podstawowa

im H.Sienkiewicza w Żytnie

ul.Ogrodowa 16

97-532 Żytno

 

telefon  34 3277024

email: spzytno@op.pl

www.szkola.zytno.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

październik 2020
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.